Научи се да се запознаваш красиво!

 
  

НЕГОВОТО и НЕЙНОТО поведение пред банкомата

ТОЙ
1. Спира до банкомата
2. Поставя картичката
3. Въвежда кода
4. Взима парите, картата и квитанцията

ТЯ
1. Спира до банкомата
2. Проверява си грима в огледалото за задно виждане
3. Изключва двигателя
4. Слага ключа в чантичката
5. Излима от колата, тъй като е спряла твърде далеч от автомата
6. Рови си в чантичката търсейки картата
7. Поставя картата
8. рови се в чантичката търсейки хартийка със записания код
9. Въвежда кода
10. Поизучава инструкциите
11. Натиска “Cancel”
12. Въвежда правилния код
13. Проверява баланса
14. Търси плик за депозита
15. Рови се в чантата за химикал
16. Попълва депозитния талон
17. Подписва чека
18. Извършва депозита
19. Изучава инструкциите
20. Тегли пари от сметката
21. Връща се в колата
22. Проверява грима
23. Отлепва се от мястото
24. СПИРА
25. Дава колата назад
26. Излиза от колата
27. Взима картата и квитанцията
28. Връща се в колата
29. Слага картата в бележника
30. Слага квитанцията в чековата книжка
31. Прави запис за депозита и за тегленето на парите в чековата книжка
32. Освобождава място зв чантичката за бележника и чековата книжка
33. Проверява грима
34. Превключва на заден ход
35. Превключва на преден
36. Тръгва
37. Пътува 3 километра
38. Изключва ръчната спирачка

Фишки
Хумор
  Женски и мъжки речник
  Профил за Интернет запознанство
  НЕГОВОТО и НЕЙНОТО поведение пред банкомата
  Серия - 01
  Серия - 02
  Серия - 03
  Серия - 04
Любопитно
Софтуер