Научи се да се запознаваш красиво!

 
  

Пикап в дискотека

Разкажи ми, моля те за особеностите на сабжа. Там, разбира се всичко е много по-лесно, отколкото на улицата, но пък още по-повече...

Изхождайки от своите собствени наблюдения аз построих следния модел на междуличностното поведение на хората:

При всеки човек спрямо друг съществува някаква абстрактно насочена връзка, силата на която се харектеризира от желанието на всеки към всеки. Отчитайки това, хората могат да бъдат разделени по тип на поведение и по тип на положениее. По тип на поведение, т.е. по начина на управление на своите връзки, със своето направление. Има хора, които не си разпиляват връзките си където им падне, а имат една единствена, то ест, те са еднолюби, и на тях им е тежко в определен смисъл. Тези, които са наложили своите връзки равномерно по всички, то ест тези, които всички харесват или почти всички, на тях също им е сложно, ще хукнат да гонят два заека..., да не говорим за повече. Обикновено това са тези, които съвсем не разбират кой за какво им трябва. Тези, при които е налице някакво разпределение според силата на връзката, то ест, съществуват известни предпочитания. Това е средата между първите две. Няма да говоря за липсата на каквито и да е било връзки, това вече си е чисто извращение или човека не е в съответното състояние.

По положение, т.е. по съвкупността от връзки насочени към него. Първо, пълната липса на връзки, то ест, когато човек не е нужен на никого. Много трагична ситуация, но според мен тя се среща много рядко. Равномерно разпределяне на връзките. Готино, но все пак не винаги е весело да си всеобщ любимец. От всички обичан от всички забравен. Разбира се в някои ситуации може да се поспори. Разпределение с изразени максимуми. Ето това е нормално, когато човек привлича някои повече, а други – по-малко.

Дискотеката е особено място, където значението на тези връзки може бързо да се променя, но те бързо могат да бъдат управлявани. В този случай дискотеката е сложна динамична система, а вие сте една нейна част. Съществува някакъв закон, че връзките се стремят да се уравновесят – разбираемо е, че ако момичето не иска да те поглежда, то и ти няма смисъл да хабиш сили по нея, по-добре е да направиш по-реална връзка. Към този закон е нужно да се придържаме, тъй като друго поведение в случай може да има печелни последици които понякога са наричани несподелена любов. По такъв начин, ако всеки действа съгласно правилата, то всички би трябвало оптимално да се разделят на двойки, което се и искаше. Разбира се, при условие, че броя на момичетата = броя на момчетата.

И сега, основавайки се на гореказаното можем да отговорим на въпросите.

интересувам се от подробности: как например да реагирам на това, че момичето с което съм танцувал и съм й хвърлил око вече танцува с други (т.е.

Това е напълно закономерно, всеки иска да си постигне целта, такова поведение в дадената система (дискотеката) е много разумно. Танцувайки с новото момче тя инициира нова връзка, ако тя това не го прави, то може и без нищо да остане. Между другото ти също можеш да се държиш така, това е нормално.

може ли след това да продължа пикапа),

Естествено, та това се и иска, ако ти е нужно. Задачата тук е да повишиш нивото на връзката й с теб, тъй като по всичко личи, твоята връзка с нея вече е на добро ниво, то ест, трябва да продължиш.

с каква фаза е най-добре да каниш на танц, мога ли да танцувам с няколко веднага (подред, разбира се), а след това да запикапя една и т.н.

Такъв подход е оптимален и се съгласува с оптималното поведение в системата (дискотеката). Не забравяй, че дискотеката е много динамично променяща се система и не е ясно с кого ще излезеш оттам, ето защо е необходимо да увеличаваш броя на връзките както своите, така и на другите, тогава ще има повече материал за взимане на решения.

Автор: Michael G. Gribov (gribov@vesta.botik.ru)

Кулинарна книга
RTFM
Често задавани въпроси
Шаблони
  Общи шаблони
 
Шаблони
  Преодоляване на страха при пикапа
  Най-първият подход - препоръки.
  Шаблони
  Пикап в дискотека
  Как да се запознаваме в мрежата.
  Как правилно да се запознаеш по Интернет
  Пикап в обществения транспорт