Научи се да се запознаваш красиво!

 
  

Шаблони

Какво е това шаблон? Всичко е много просто. Шаблон (на английски се нарича Pattern, ето защо понякога се среща наименованието патерн) се нарича моделът на поведение, приет в конкретната ситуация или съобщество. Всеки човек има в запас по няколко стотин шаблона за всяка възможна ситуация и броя на шаблоните расте наред с придобиването на житейски опит. Ще приведа един пример:

Автобус, ден. Млад човек се обръща към стоящата до него жена: предайте, моля ви се за билетче. Жената взима стотинките на младия човек и ги предава по-нататък.

Тя постъпва в рамките на шаблона “Вежливо поведение в обществения транспорт”. Иначе казано, тя е направила напълно очаквана постъпка, постъпило е шаблонно или тя е имала шаблонно поведение – това може да бъде наречено както поискате. Още един по-сложен пример, но също достатъчно прост.

Млад човек върви по улицата. Срещу него върви възрастен интелигентен човек. Между тях се завързва следния разговор:
- Млади човече, ще ми кажете ли колко е часа?
- Пет без петнадесет.
- Благодаря – всичко хубаво.
- Няма защо.

Това също е достатъчно шаблонно поведение. Хайде да го раздробим на неговите съставни части. Този шаблон работи в рамките на друг шаблон – “Улица”. Тъй като интелигентния човек е по-стар от своя събеседник, той напълно логично използва връзката “Млади човече”. Неговият събеседник не възприема това негово обръщение като критика или като обида, защото той е значително по-млад от своя опонент. Той го възприема като обикновена вежливост от негова страна. В тази фраза интелигентът пита младия човек колко е часа в момента. Реакцията на младия човек: Той си спомня този или подобен шаблон, съотнася го със своя вътрешен опит, получава добро като отговор, поглежда си часовника и отговоря. В рамките на шаблона може например да се покажат накитите и часовника на събеседника. Интелигентът получава информация и благодари, в отговор получава стандартна фраза за завършване на краткия диалог. И двамата участници в тази сценка дори не си и помислят за това, че това е шаблон. Единият е поискал да получи информация от другия и я е получил.

Сега давайте да преминем към процеса на запознанство с момичетата. Знанието за шаблоните ще ти е нужно за това, за да прекъсваш или да рушиш тези шаблони или да имаш няколко дежурни шаблони за запознанство (шаблончета). Често става така, че шаблончето се състои в разрив на шаблона. И двете техните са тясно свързани – така се е получило с течение на годините. Надявам се, че никой няма да оспори твърдението, че при запознанство трябва да си оригинален и запомнящ се. Необходимо е да се отделиш от сивата тълпа малолетници, които единствено могат да подхождат всеки път с тъпата фраза “Момиче, може ли да се запозная с вас?” след което се обръща и тръгва натам накъдето са го отсвирили. Така че – необходимо е да се отделиш от тълпата. Как? Това е по съществото си техниката на заготовките. Фразата с която ти ще подходиш е длъжна да бъде в рамките на приличието, оригинална, остроумна и да не предизвиква явен отрицателен отговор. Като пример ще приведа по памет един разговор с три годишна давност с една моя добра приятелка:

- Олга, често ли подхождат към теб на улицата с въпроса “Може ли да се запозная с Вас?”

- Да, винаги. Ако знаеш колко са ми омръзнали!

- Да, веднага си личи – момчетата не могат да се запознават на улицата.

- А ти как го правиш?

- Много просто. Ето виж – към теб всеки ден по няколко пъти на ден подхождат хора с еднакви въпроси и с една и съща цел. Каква ще бъде твоята реакция ако към теб се приближи млада личност като мен и попита: “какво прави такова момиче на такова място?”

- Аз... (Олга се замисли около 5 секунди) Дявол да го вземе! ЩЕ се спра и ще поведа разговор с него!

Ето това е обичайно шаблонче. Между другото измислен лично от мен отдавна и практически безотказен – най-важно е да отделиш ключовите думи чрез интонация. Думите “такова момиче” трябва да се изговорят със страстен глас, с обожание и проникновение, а думите “такова място” – с лек оттенък на пренебрежение. Не се препоръчва на съвсем неопитните пикапьори да използват тази заготовка – тя по-скоро е подходяща за напредналите.

Конструиране на шаблоните.

При конструирането на шаблони “първата фраза” трябва да отговаря на няколко правила. Правило номер едно: Шаблонът трябва да бъде максимално уникален! Следствие от това правило: В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не употребявай шаблоните:

1) “Може ли да се запознаем?” (разрешете да се запозная с вас)

2) Не бихте ли ми казали колко е часа?

3) Да не би случайно да сте фотомодел?

4) Да не би да се казвате случайно (име)?

5) Не бихте ли ми казали как да стигна до библиотеката? (колко градуса под нулата е)

Те са ДИВАШКО плоски. Всяко повече или по-малко красиво момиче има вече изграден условен рефлескс към тях – НЕ! Плюс това тук се намират два шаблона, които имат още по-разрушителна сила – това са шаблоните с вътрешно отрицание.

Правило номер две: В ШАБЛОНА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЪДЪРЖА ОТГОВОРА НА ВЪПРОСА.

Защо? Ами отговора е елементарен. Цялата работа е в човешката психика. Защо детето, което върви по леда и на което майка му му вика “гледай да не се похлъзнеш!”, пада? Ами защото то първо си спомня какво значи да се похлъзнеш, обръщайки се към своята кинестетична памет. И едва след това се опитва да не направи това. С жените е още по-просто – те са толкова добрички и милички, че просто не могат да ти откажат. И на въпроса “не бихте ли ми подсказали колко е часа?” те НЕ ПОДСКАЗВАТ отговора. Както сам разбра – отговорът ще бъде НЯМА ДА ТИ ПОДСКАЖА. Тук в действителност е намесено много от всичко – и това, че в подсъзнанието думата “не” има нулево значение – или просто не съществува. И това, че момичето винаги възприема подхода на улицата като сексуална агресия и автоматически си изработва защитна бариера, отхвърляйки всякакви опити за контакт. Просто не използвайте “не” когато разговаряте с жена. Или поне се постарайте да не го правите. Типични варианти на отговор:

- Не бихте ли ми подсказали колко е часа? – НЯМА ДА ПОДСКАЖА

- Не знаете ли:.? – Не знам!

Правило номер три: ШИЛО-САПУН-ХУЙ.
Това правило е илюстрирано от много стария виц за поручик Ржевски: “Отачало казваш нещо остро, след това нещо хлъзгаво, а после нещо пошло”. Каква е била фразата за запознанство вие вече разбрахте J Шаблонът най-малкото трябва да предизвика усмивка.


Правило номер четири: КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ШАБЛОНИ ЗНАЕШ, ТОЛКОВА ИЗБОРЪТ ТИ Е ПО-БОГАТ.
Или, говорейки на езика на НЛП, “Разширявайки своята карта, ти си позволяваш много по-голяма свобода на избор”. В такъв случай, прочети сборниците шаблони и бъди готов всяка една секунда да направиш светкавична справка в целият масив от данни и да намериш най-подходящата.

Бонус: “Вино от коя палатка предпочитате в това време на деня?”

Разрив на шаблона – безотказна техника на отделяне от останалите и на обръщане на вниманието върху себе си. Накратко, тази методика се състои в това, че ти правиш нещо, което съвсем не очакват от теб. Ще вземем отново примера с младия човек и възрастния интелигент, който пита колко е часа. Сега помислете каква ще е реацията на интелигента, ако младият човек вместо фразата “Пет без петнадесет” каже, например, “На ти пет долара!”. Точната последователност на събитията аз не мога да предскажа, но със сигурност знам първата крачка. Това е ступор, който продължава от една до пет секунди, в зависимост от личните особености на опонента. В това време цялата мощ на неговото съзнание е хвърлена в търсенето на правилен отговор, откривайки по този начин пътища за програмиране на подсъзнанието. Най-добре това е описано от Горин в АВОХ:

“Аз вече споменах, че ръкостискането може да се използва за предизвикване на транс чрез каталепсия. То може да бъде използвано и за предизвикване на транс чрез разрив на шаблона, доколкото при мъжете този шаблон е много развит, той се формира още от детството ето защо само при вида на протегната ръка, той започва да действа. (Наблюдавайте такава ситуация, когато двама мъже не знаят дали трябва да си стиснат ръцете – при тях ръцете им потръпват една след друга дясната им ръка). За да използвам тази техника, аз отивам до Игор и му казвам: “Здравей! (протягам дясната си ръка. В този момент когато Игор също протяга дясната си ръка, прихващам китката му със своята лява ръка) – Стоп! Виж си ръката! Бъди внимателен! Тя застина... и това значи, че ти можеш да разбереш нещо важно за теб... (завършваш ръкостискането). Приятно ми е да се здрависаме още веднъж. Защо той изпълни моята команда? Защото ръкостискането е целен компонент от поведението, при него няма среда. И когато аз направих така, че в този шаблон да се появи среда, Игор нямаше подходяща програма за поведение – той просто прие моята команда. При работа с пушачи някои психотерапевти също използват разрив на шаблона. Те дават на пациента инструкция да покажат как палят цигара и когато човекът е направил всичко, сложил си е цигарата в устата и се е приготвил да пуши – те ненадейно му взимат цигарата и му дават друга програма на поведение. Ако вие предположите, че в деловото ви общуване не винаги ще ви бъде удобно да хващате партньора за ръката за да прекъснете някой от неговите шаблони, вие можете да се защитите с цитат – разкажете за това как сте били на семинар: “И той се приближи към мен и направи ето така...” Това също е добър прийом просто защото вие сваляте от себе си отговорността за неуспеха. Това го правите не вие, това аз съм го правил на семинара. Или можете да разкажете за това, как в един филм, хипнотизьора се е приближил до героя, хванал му е ръката и му е казал: “А сега изпаднете в транс!” В ежедневието, между другото, разривът се получава много по леко, отколкото на семинара.”

Така че, произнасяйки фраза, която не е съвсем обичайна в дадената ситуация, ти правиш разврив на шаблона. Може даже и на британския флаг. Пример за разрив на шаблона е да кажеш по телефона думичката “Мяу!” когато вдигнеш слушалката вместо стандартното “Ало!” Можеш да утилизираш това състояние на транс с простичко внушение.

Автор: Манкубус

 

Кулинарна книга
RTFM
Често задавани въпроси
Шаблони
  Общи шаблони
 
Шаблони
  Преодоляване на страха при пикапа
  Най-първият подход - препоръки.
  Шаблони
  Пикап в дискотека
  Как да се запознаваме в мрежата.
  Как правилно да се запознаеш по Интернет
  Пикап в обществения транспорт