Научи се да се запознаваш красиво!

 
  

ЧАСТ 3

3.1. Тя пита дали имаш приятелка.

Обобщение: Това е проверка с ниво на сложност – 2. Целта на проверката е да разбере дали се ползваш с популярност сред жените. Допълнителна цел – проверка за конфиденциалност.

Рецепта: - Имам много познати красиви момичета, на които се харесвам. И това е взаимно. (отклоняване от пряк отговор, при което създавайки видимост за голямо внимание от страна на женския пол).

Рецепта: Съгласен съм. (Възможен отговор на момичето – на какво? – е, ти ми предлагаш да се срещаме или нещо не съм разбрал правилно? Пренасяне на инициативата към нея).

Рецепта: (внимателно, оглеждайки я от главата до петите) – Какво искаш да разбереш с това?

Рецепта: Аз имам достатъчно близки познати сред момичетата, с които ме свързват много добри отношения.

3.2. Тя те пита колко жени си имал.

Обобщение – проверка. Ниво на сложност – 3. Всеки точен отговор е верен.

Рецепта: - Имам 4 сътлесения на мозъка и една клинична смърт. Ето защо много забравям. (по-кратък вариант – не помня).

Рецепта: Повече, отколкото ти.

Рецепта: - от нула до безкрайност.

Рецепта: - Минус една. Опитах се да умножа, но не се получи.

Рецепта: - имаше три. Но тогава имаше още един мъж. А така стават две.

Извод – колкото се може по-неточен отговор, който, обаче оставя голям простор за попадане в системата от убеждения на момичето.

3.3. Тя те пита за твоята възраст.

Обобщение – проверка на даекватност.

Рецепта: съобщаване на точната възраст.

3.4. Въпрос “За какво мислиш?”

Обобщение – превеждане на пикапьора в трансово състояние.

Рецепта: - Какво искаш да разбереш с това? (превеждане на момичето в трансово състояние)

Рецепта: - Съгласен съм. (разрив на шаблона, превеждане на момичето в трансово състояние).

Извод: към въпроси от подобен план често прибягват за да смутят пикапьора, трябва да сте готови за тях.

3.5. Тя казва “Имам приятел”.

Обобщение – проверка на адекватността при достигането на целта.

Рецепта: - Аз също (игнориране)

Рецепта: Всеки си има недостатъци (признаване на факта, игнориране)

Рецепта: - Яко (неутрална реакция)

Рецепта: - Много добре; продължаване на разговора (Признаване на факта, игнориране).

Извод: Тази проверка се прави от момичето на стадия на запознанство, когата момичето започва да изпитва твоята адекватност. Метасъобщението може да бъде от следния тип “Имам приятел” “Забрави, бъзикам се” “Не ти се иска много-много, а?”. При достатъчно висока степен на увереност в себе си, този въпрос обикновено не се задава.

3.6. Тя пита къде работя.

Обобщение: това е проверка на твоя социален статус. Колкото по-висок е твоя социален статус, с толкова по-голяма вероятност ще я заинтересуваш.

Рецепта: - Работя като ръководител на отдел в голяма компания. В моят отдел има повече от 50 души. (Пряко съобщение за длъжността и за социалния статус).

Рецепта: - Ако ти кажа, ще съм принуден да те убия. (Оклоняване от отговор, неопределеност).

Рецепта: - Подписъл съм декларация за мълчание. (Пристройка към митовете за държавна тайна)

Обобщение: в отговор на този въпрос вдигай социалният си статус до граница, която можеш конгруентно да предадеш.

3.7. Въпрос на адекватност (ти какво, да не си най-умен? Знаеш ли какво правиш?)

Обобщение: Женска проверка на адекватност. За бърз секс на жените им трябва адекватен мъж, за дълго съжителство – неадекватен.

Рецепта: Ти какво, да не си най-умния?
- ДА!

Извод: на въпросите, които засягат твоята увереност в теб трябва моментално да даваш отговор “ДА!”

3.8. Въпрос за семейното положение сега / в бъдеще

Обобщение: проверка на адекватност и самостоятелност. Мъжете, които няма да се женят за нея са по-желателни в качеството си на “бърз” сексуален партньор.

Рецепта: - Аз не мога да живея заедно с една жена повече от едно денонощие. (метафорично не)

Рецепта: - Няма да се женя, докато съм дееспособен. (явен отказ)

Рецепта: - Аз мисля, че за жените има далеч по-интересни неща от грижите за 90 годишно старче, пускащо слюнки в леглото.

Извод: ако ти искаш да съблазниш жената бързо и весело, бракът не го приемаш. Под никаква форма.

3.9. Въпрос за наличие / брой на деца в различни форми

Обобщение: въпросът подразбира проверка на самостоятелност. Мъжът, който има деца се приема в качеството си на любовник с много по-малка вероятност, отколкото мъж, който няма деца. Мъж, който има деца се оценя катообект на брачни игри.

Рецепта: - Нямам деца. (точен отговор)

Рецепта: - Такива хора като мен не трябва да се размножават. (Откланяне от въпроса с тема за по-нататъшен разговор).

Рецепта: - Точно сега имам в себе си няколко милиона деца. (превеждане на разговора в сексуално русло, откланяне на отговора).

Извод: Колокото по-малко деца имаш, толкова по-добре за пикапа.

3.10. Въпрос от типа “С кого живееш”.

Обобщение: проверка на самостоятелност и адекватност. Мъжът, който живее сам е по-привлекателен като сексуален партньор, отколкото мъж, който живее в едностайна квартира с мама, три сестри и глух дядо.

Рецепта: - Живея сам, на центъра. (Пряк отговор с указване на социалния статус)
Рецепта: - С котката. (Указване на свободна квартира).

Извод: Винаги трябва да имаш свободна квартира под ръка. Разбира се, ако не живееш сам.

3.11. Как да разговоря мълчащо момиче?

Обобщение: мълчанието може да бъде признак както на защитна стратегия, така и на други състояния, например, затвореност или още нещо друго. Във всеки случай, много повече от всички се запомнят онези хора, които са оставили приятно впечатление при разговора.

Рецепта: Внимателно я погледнете в очите, с умен вид разгледайте момичето от различни страни. След това почукайте с пръст (нежно) по нейната глава, издавайки с уста звук, който се получава при удрянето на микрофон. “Връзка, връзка, проверка на връзката”.

Рецепта: Правилата на Глеб Жиглов за беседа със свидетели. (Филм “Мястото на срещата не трябва да се променя”) Привежда се по текста на филма.

(Владимир Висоцки в ролята на Глеб).
- Правило първо. Разговаряйки с хората, винаги се усмихвай. Хората обичат това. А оперативник, който не умее да влезе в душата на свидетеля, смятай че напразно му е дадена работната карта. Запомни ли?
(Шарапов)
- Запомних.
- А сега, второ правило. Бъди внимателен към човека и се старай да носочиш разговора към него самия. А как да се направи това?
- А как да се направи това?
- Ето затова съществува третото правило. Намери тема, която му е интересна.
- Хубава задачка! За непознат човек!
- Ааа. А ето затова съществува и четвъртото правило, което гласи. Проявявай към човека искрен интерес. Вникни в него, узнай с какво живее, това, разбира се, е трудно. И изобщо, ще ти се наложи да се попотиш. Но затова, ако ти можеш да направиш това. Той всичко ще ти разкаже.

Рецепта: Представи си, че този човек спи. И се дръж точно по същият начин както със спящ човек – лекичко го подръпвай, говори меко, спокойно. Той спи, а събуждането може да трае достатъчно дълго време.

Извод: може да разговориш дори и улична лампа. Но уличната лампа ще отговори след 10-тата доза уиски.

3.12. “Кога за последен път си спал с момиче?”

Обобщение: поредната проверка на адекватност и търсеност от теб сред жените. Ако никой не те иска – това е много лошо.

Рецепта: - Утре.

Рецепта: - Първо, тя не беше момиче. Второ, все още не е ясно кой с кого е спал.

Рецепта: - Ако тя е съгласна – тази вечер. (гледайки я и удмихвайки се)

Рецепта: - С жените правя секс. Спя сам.

Рецепта: - Потреперах преди да се изпразня.

Рецепта: - Измих си ръцете, презервативите са в мен. (показваш й един).

Рецепта: - Аз съм девствен (разбира се, това трябва да го кажеш неконгруентно).

Рецепта: - Кой ден от седмицата е днес? – Вторник. – Тогава преди 12 години.

Рецепта: неопределен отговор, който оставя простор за фантазията е много на място.

3.13. Подскажете ми теми за разговор с момиче?

Често, по време на първата (и на следзващите) срещи възникват неловки паузи, които могат да се запълнят с разговор. За съжаление често възникват въпроси – с какви именно разговори, изразени във банални въпроси “а на какви теми може да се говори с момичето?”. Отговорът ще се стори банален – на всякакви. Единствено ограничение – ти си длъжен поне малко от малко да разбираш от темата на разговора. А това е не чак толкова просто, защото колкото хора са, толкова са и интересите. Но за запознанство с най-често срещащите се увлечения може да се изгуби известно време.

Литература
Литературата е това, което четат и в последствие обсъждат. Дори и ако книгата е била прочетена в най-ранно детство. Ако ти е трудно всичко това да го смелиш трябва да четеш “Шедьоврите на световната литература в кратко изложение за имбицили със средно ниво на подготовка”.

Научна фантастика
Кратко съдържание: какво може да стане, ако. Най-често се срещат космически кораби, извънземни, бластери, други планети и прочие. Препоръчвани автори: Робърт Хайнлайн, Филип Фармър, Робърт Шекли, Рей Бредбъри, Айзък Азимов, Кърт Вонегът, Джон Уиндъм, Пол Андерсън, Харлан Елисън, Ким Стенли Робинсън, Хари Харисън, Роджър Зелазни. Руски автори: братя Стругацки, Лукяненко.

Фентъзи
Кратко съдържание: Какво би било, ако съществуваха приказни персонажи вместо (заедно) с хората. Троли, гноми, елфи и прочие. Препоръчвани автори: професор Джон Роналд Роуел Толкин, Пирс Антони, Тери Пратчет, Маргарет Уейс и Трейси Хикмън, Пол Андерсън, Роджър Зелазни, Робърт Асприн, Сван, Майкъл Муркок. От руските автори: Макс Фрай, Олди.

Поезия
Кратко съдържание: различни въриации на тема Кръв-Любов-Морков с различна степен на ритмованост. Препоръчвани автори: Уилям Шекспир, Байрон, Басе. От руските: Пастернак, Ахматова, “Антология на руската поезия”.

Любовни романи
Кратко съдържание: Тя е красив и дългокрак модел, той е красив и мускулест милионер, собственик на заводи, вестници и параходи. Или обратното. Препоръчвани автори: Зная, че е противно, но трябва. Серия арлекин, първите 3-5 попаднали.

Криминалета
Кратко съдържание: станало е престъпление. Препорачвани автори: Агата Кристи, Джорж Сименон, Дик Френсис, Мики Спилейн, Дж. Хадли Чейз. От руските автори препоръчвам “Антология на съветското криминале” и с нея да се спре.

Приключения
Кратко съдържание: пътешествия, преследвания, нещо увлекателно. Препоръчвани автори: Жул Верн, Уолтър Скот, А. Дюма, Джек Лондон.

Философия
Кратко съдържание: Колкото и голям да е банан, обелката все едно е повече. Препоръчвани автори: Сун Цзи, Конфуций, Хуй Ши, Ницше, блаженни Августин, Кант, Аристотел, Волтер. Руски автори: Лев Тихомиров, Дмитрий Мережковски, Лев Карсавин, Николай Лоски.

Психология
Кратко съдържание: какво става в човека. Вътре. Препоръчвани втори: баналния Фройд, Юнг, Лоуен, Вайнингер. Руски автори: Козлов, Тарасов.

Езотерика и прочия баня
Кратко съдържание: Дао, изказано с думи не е истинното дао. Препоръчвани автори: първите пет попаднали. Особено препоръчвам Сун Цзи “Няма път, или Хуй вам, духовно просвещение!”

Сега за това къде може да се купи всичко това –

Музика
Видовете, подвидовете и класификациите в музиката са стотици и стотици. Само в металът се отличават повече от 18 стила, които за неподготвения човек ще му се сторят една боза. АЗ съм съгласен, че да се говори за тънките различия между Black-like Viking Metal и black metal в късната шведска школа си е истинско удоволствие. За ценителите. Към които свежозапикапеното момиче може да бъде причислено само в случай на пикап на концерта Cradle Of Filth. Ето защо точна класификация и разделяне аз няма да правя, просто предлагам кратък обзор на това, скоето можеш да се сблъскаш. За общо запознаване най-добре ще е да ползваш сборници, в това число и музика във формат МР3. Купувайки си тридесет четиридесет сборници, ще получиш гигантска тема за разговори.
Класика. Без да влизам надълбоко в дебрите на бароко, е необходимо да се знае не само маршът на Менделсон, котешкия валс и 4-те сезано. За образование – купи си антология класическа музика – 30-на.
Джаз. Всичко, което душа ти пожелае, като почнеш от Арстронг.
Рок-н-рол. Елвис Пресли, Чък Бери.
Рок. Ранният Deep Purple, Led Zeppelin, Credence Clearwater Rewiwal, ELO, Pink Floyd, Dreadful Shadows, Queen, Kiss."руски рок". Рада и Терновник, Нула.
Диско. Бони М, Абба.
Метал. Yearning, Anathema, Darzamat, Lux Occulta, Iron Maiden.
Нещо за душата. Black tape for a blue girl, Dead can dance, Aghast.
Естрада и поп. Включи MTV и гледай 15 часа подред. Ще разбираш от тънкостите по-добре и от самите водещи.

Кино.
Традиционно на кино се ходи за да се оцени здравината на коремчето на твоята нова приятелка в случай на присъствието на нейните родители у тях. Но ако до най-близкото кино е далеч или не ви се ходи на него, особено на връщане от плажа, то за киното просто може да се поговори. Тема за обсъждане могат да станат актьорите, режисьорите и самите филми. Няма нищо чудно в това, че темите от “киното” ще се преплитат с темите от “литературата”. Кинаджиите често екранизират хубавите книги.

Ужас и трилъри
Нещо страшно и държащо в напрежение през целия филм от и до. Вик, Птиците, Психо, Пътят на Арлингтън, 187, мълчанието на агнетата, седем. Може да се гледат и екранизациите по Стивън Кинг, но на екрана не е същото. Култов режисьор може да се нарече Алфред Хичкок.

Приключения и фантастика
Весело, активно, сюжетът често има второстепенно значение. Междузвездни войни, Индиана Джоунс, Назад в бъдещето. На всеки по вкуса. Режисьори: Джордж Лукас, Стивън Спилбърг, Робърт Земекис.

Драми.
Всичко, което кара зрителя да плаче. Започваме от титаник и завършваме със сериозно кино в стил “роден на 4 юли”, Взод.

Екшъни и криминалета.
Терминатор 1-2, Леон, всички филми за Бонд, Мисия невъзможна 2, Криминално четиво. Култов режисьор в тази област несъмнено е Джон Ву. Стремително набира обороти Гай Ричи, дишайки в тила на Тарантино.

Комедии
Биват пародия на текущи събития или филми или просто сами по себе си. Особено се отличават тези с участието на Лесли Нилсън и Джим Кери.

Режисьорско кино.
Жанр, в който основен акцент се прави на работата на режисьора. Несъмнено лидер е Тарковски (Сталкер, Иваново детство, Огледало), много сполучливи са работите на Оливър Стоун (Родени убийци), Спилбърг (Списъкът на Шиндлер).

Извод: Ако ТЕЗИ ти се окажат малко, ще ти подхвърля още няколко стотин. Но, я си помисли, че може и да си струва да поговориш за това, което момичето харесва?

3.14. Въпрос “Колко печелиш?”

Обобщение: проверка на социалният статус.

Рецепта: - Достатъчно, че да не обръщам внимание на парите. (Метафорично “Много”)

Рецепта: - За бира ми стига. (Метафорично отсвирване).

Рецепта: - В счетоводството казват 800 лева. Няма да ги разубеждавам. (Намеци за конвертируема заплата).

Извод: Най-добре е да не се съобщават точните данни. Достатъчно е да се покаже, че печелиш достатъчно много. От друга страна, ако ти задават подобни въпроси, ти или изглеждаш много лошо, или едно от двете. Жените имат вграден калкулатор за всички предмети от мъжкия гардероб, като се почне от часовника и се стигне до ключодържателя. Така че – мисли.

3.15. Как бързо да се вземе номера на телефона по време на запознанството?

Обобщение: работата в условия на ограничено време често е невероятно ефективна. За това се изисква ниска значимост на момичето и увереност в себе си (както и във всеки друг вариант на пикап между впрочем).

Рецепта: - Здравей, имаш ли 3 секунди, за да ми кажеш своя телефонен номер.

Рецепта: - Имаш ли мобилен телефон? – Да: - Дай ми го. После си прозвънянаш.

Извод: за успешният процес на взимане на телефон много добре работи разривът на шаблона, при което не даваш на момичето възможност за избор.

3.16. Как да провериш правилността на даденият ти телефон?

Обобщение: Ако момичето ти даде неверен номер на телефона си, то ти не си я заинтересувал достатъчно със своята персона. Възможен е и алтернативен вариант – наличие на стада от хлебарки.

Рецепта: - Като вземеш мобилния прозвъняваш още на място. Ако това е номер на домашен телефон, то искаш това момиче да се обади по телефона. Ако там няма такава, то искаш да ти дадат точния номер на телефона. Ако са те вързали, то поне трябва да има, макар и бегъл намек за момичето.

Рецепта: - В случай, че телефонът е мобилен, пращаш SMS с поздрав.

Рецепта: - Запомняш номера и след известно време искаш да ти го повтори, правейки се на забраван. Ако номерата не съвпадат – знаеш какво да правиш.

Извод: Този проблем лесно се оправя, но те съветвам да обърнеш внимание на поведението, което си показал ДО взимането на телефона. Като вариант – трипозиционното описание.

3.17. Тя не си дава своя номер на телефона и предлага да запише моя.

Обобощение: възможно е момичето дълбоко да се конспирира от своя мъж или от текущият си ревнив съпруг. Макар, че най-вероятния вариант е този, че това момиче се занимава с колекционирането на телефонни запаси от момчета за бързо реагиране и ще ти позвъни само в краен случай. Ако моеж да си спомни кой си ти.

Рецепта: - Ние с теб и двамата знаем, че ти няма да позвъниш. Така че давай своя номер. (Пряко указване на правилата на играта)

Рецепта: - Аз действам само на разменни начала. Аз съм за равноправие на отношенията (вариант за възможна размяна).

Рецепта: - Аз на тези игри не играя. Или ще ми дадеш номера на твоя телефон или благодаря за приятната вечер. (Доминиране).

Извод: Такова нещо може да се допусне, но не трябва да губиш инициативата. Инициативата при запознанството винаги произтича от мъжа.

3.18. С какво отсвирването се различава от проверките, които се описват тук.

И такива въпроси възникват след прочитането на кулинарната книга. Дори е странно. Е, какво пък, този въпрос също има отговор. Отговорът е един и той е единствено верен.

Рецепта: Ако са те отсвирили и ти си си тръгнал – това е отсвирване. Ако са те отсвирили и ти си останал – това е проверка.

Извод: Повече настойчивост. Повече увереност. Повече наглост, в края на краищата.

3.19. Какви въпроси не трябва да се задават на момичето?

Обобщение: В разговор с момичето има необходими теми, има и теми, които са леко хлъзгави. А има и теми, които просто трябва да се избягват. Разбира се, че темата започва с банален на пръв поглед въпрос. И така, въпросите, които трябва да поставиш в черния списък. – Колко приятеля си имала? (Това теб изобщо не трябва да те интересува. Дори и да е нямала.) – Имаш ли си приятел? (Ако искаш бърз секс – майната му. Ако искаш нея – просто стани за нея най-добрият).