Научи се да се запознаваш красиво!

 
  

Метод “Мишо”

Аз : Разказвал ли съм ти за приятеля ми Мишо?

Тя : Не, а с какво се слави?

Аз : Просто е интересен. Помня как веднъж Мишо ми разказа една история.

Разбираш ли, той си имаше приятелка. И тази негова приятелка забелязала нещо странно, когато слушала как някой говори за нещо. Ами например, тя осъзнавала не думите, а звука на гласа. И когато слушала звука на гласа, започнала ясно да отличава и другите звуци и разговори в стаята… започнала да осъзнава как се повдигат и снишават гърдите й… как при всяко вдишване и издишване главата й леко се поклаща… поклаща се в ритъма на гласа, който тя чува… и тя чува цялата дълбочина и оттенъци на гласа… и започва да осъзнава… всичко това… и усещанията в ръцете си, когато се опират на масата… и чертите на лицето на човека, когото тя слуша… и вниманието й изведнъж се стеснява… и тя вижда само някоя от чертите на лицето… тази част от лицето му, която й е грабнала вниманието... и тя все повече и повече фокусира вниманието си върху тази част от лицето му... и на нея й става все по-интересно какво ще й каже той след малко… тя остава изпълнена цялата с възприятия от човека, когото тя слуша… и си позволява да разбере всичко това… тя чувства, вътре в себе си, някаква много дълбока взаимовръзка с този човек… усеща докосванията му… мекото докосване на своето лице (протягам ръка и тилната част на дланта си леко докосвам лицето й)… и когато тя усети това докосване… очите й се затварят от удоволствие… дишането й става бавно и дълбоко… сърцето й започва да бие в ритъма на неговия глас… сърцето й започва да излъчва топлина… която се разнася по гърдите й… и след това още по-надолу… и топлината изпълва корема й… и слиза още по-ниско… между краката… и тя чувства как по-надолу от корема й става влажно и топло… усеща туптене под корема си… приятно туптене… и пустотата се изпълва с приятна топлина… усещанията под корема й стават все по-силни… и тя чувства всичко това… вълнуващите докосвания на бедрата си (къде трябва да пипна?)… неговите вълнуващи докосвания под корема… и тя разбира, че трябва напълно да се отпусне пред този човек… да му се отдаде, тогава, когато той я пожелае…

Основи на НЛП
Оперативна
BoyFriend Destroyers
Шаблони
Случвало ли ти се е 
Метод на “цитиране” на информация
Прекрачи границата на стандартното девиче убеждение
Патерн “Сънища”
Сега ще ти обясня колко лесно мога да те излъжа
Мислех, че съм влюбен, сега разбирам, че съм грешил
Метод “Мишо”
НЛП - ключ към сърцето
Техника на водене Минал живот
Шаблон
Патерн 1. Рос Джефрис
Патерн 2. Рос Джефрис
Патерн 3. Неизвестен автор:
Патерн 4. Рос Джефрис
Патерн 5. Неизвестен автор
Патерн 6. Неизвестен автор
Патерн 7. Неизвестен автор