Научи се да се запознаваш красиво!

 
  

Игри, основани на методиката Близо-Далеч

Общата характеристика на тези игри е една – това работи, работи добре, работи при всички. За да използваш тези техники не е задължително да бъдеш супер – НЛПерец, да знаеш наизуст Кама Сутра и да можеш да летиш без парашут. Тези техники работят обикновено при обикновените момчета, на които им тряба нещо.

Методика номер едно: Близо-Далеч.

Любимата методика на женския пол. Което съвсем не значи, че женския пол има монопол върху тази методика. Същността на тази методика е достатъчно проста: да заинтересува младия човек, да бъде държан при нея. За какви цели се държи момчето при себе си – не е важно. Методиката се използва по следния начин: отначало БЛИЗКО. Това могат да бъдат както намеци за легло, така и флирт, непреминаващ рамките на приличието. С това се създава влечение у мъжа към жената, своеобразна привързаност. Едва мъжа започва да си мисли, че е спечелил тази жена, започва ДАЛЕЧ. Методиката на използване на далеч, е много различна, обикновено това е или играта “Трябва да си помисля”, или е част от играта “Динамо”. В последният случай може да се изиграе възмущение, преминаващо в “праведен гняв”. Възможни са и други варианти. С това мъжът е отдалечен от жената. Ако жената е заинтереувана от мъжа (а тези игри обикновено се играят само с необходимите хора), то след известно време следва нов етап БЛИЗО. Обикновено на втория етап БЛИЗО от мъжа искат да изпълни някаква незначителна или значителна услуга. Същността на тази методика е проста: да се държи около себе си полезния човек, без да му дава нищо, освен аванси и потдиквайки неговото въображение към самозалъгвания.

Методика номер две: Махало.

Това е методика, основна на БД, но основната цел – е съблазнавяне на жените, използвайки тяхната страст към БД. Използване на методиката: отначало мъжът заинтересова жената или кара жената да си мисли, че тя го е заинтересувала. Същността не е важна. Важно е това, че първо е периода БЛИЗО. Да речем, една седмица за първото БЛИЗО – това е напълно достатъчно за разбиране на по-нататъшната необходимост от продължаването на играта. След това мъжът прави ДАЛЕЧ. Реализацията може да бъде всякаква – от пълно изчезване за една седмица от нейното полезрение, до видимо охлаждане към тази жена с около 50 градуса. В този момент, жената ще се опита да направи БЛИЗО – тъй като тя също играе тази игра и по нейния замисъл времето на ДАЛЕЧ не е дошло. В тази ситуация главното е да проявиш характер и да не тръгнеш по нейното БЛИЗО, продължавайки да играеш своето ДАЛЕЧ. Етапът трябва приблизително да съвпада по време с етапа БЛИЗО, например по една седмица. Второто движение на махалото трябва отново да започне с БЛИЗО, но този етап трябва да продължи, примерно 5 дни. След него следва петдневен етап ДАЛЕЧ. След това – отново колебание, например с тридневни етапи. След това с еднодневен. А след това играта може просто да спре. На последното (последните) колебания на махалото жената ще бъде в пълен дисонанс, защото мъжът от една страна е с нея, а от друга – не играе с нея игри. Тя ще приема БЛИЗО по времето на ДАЛЕЧ на мъжа, при което ще спазва известна закономерност – колкото по-малко действа нейното БЛИЗО, толкова по-силно ще е това БЛИЗО. Така че това е този момент за което махалото – трябва да хванеш максималното БЛИЗО на жената и мръсно да се възползаш от това. Например, да преспиш с нея.

Методика номер три: Игла

Това вече е моя лична разработка, намираща се в етап на тестване. Тази методика беше използвана всичко на всичко пет пъти, и даде положителен резултат в четири от тях. Методиката е частен случай на БД в комбинация с разрив на шаблона, никакви други съотношения не са намерени досега. Методиката се използва като средство за разтърсване на продължителни отношения, които започват да стават скучни. Твоето момиче може и да си мисли, че може да ти седи на шията. Но забравя за едно – че за да ти седне на шията, трябва да си разтвори краката. Описание на методиката: мъжът и жената имат някакви отношения, които надхвърлят границата на леглото. Като пример, нека да вземем ситуация, когато ИГЛАТА се използва от мъжа, за да поразтърси започналата да се възгордява жена. Но аз съм уверен в това, че тази методика работи и в двете страни, ето защо никакви ограничения при използването не намирам. Освен общата проверка за екологичност, разбира се. Така че, известно време мъжът играе продължително БЛИЗО – неговите отношения с жената се състоят само от положителни за нея моменти. След, например, три месеца, когато отношенията според жената са установени и течащи в правилното според нейното разбиране русло, следва убождането на ИГЛАТА. При което убождането трябва да бъде абсолютно неочаквано – и колкото по-неочаквано е то, толкова по-добре се проявява действието на ИГЛАТА. Същността на убождането на ИГЛАТА се състои в това да се направи концентрирано ДАЛЕЧ, при което с възможно най-голямата за конкретната жена интензивност. За всяка жена интензивността се подбира индивидуално. За една жена максималната интензивност ще бъда “дворна кучка” по неин адрес, а за друга това може да бъде плесница и надвесващ разрив на отношенията. Още веднъж повтарям – убождането трябва да бъде максимално подбрано за всяка жена и да не нанася непоправима вреда на психиката й. Убождането трябва да бъде на границата на фол-а. При което убождането трябва да трае много кратък промеждутък от време – например 2-3 часа. Амплитудата на убождането трябва бързо да нараства от нищо до пик, а след това също толкова рязко да падне. Достатъчно условие за намалянето на апмлитудата на убождането до нула е пълната обърканост и дезориентация на жената. Веднага след убождането с ИГЛАТА, максимум след 4-8 часа вие сте длъжни да се извините пред жената за своите “неподобаващи постъпки” и да “загладите вината си” пред нея. Най-добрият вариант е да й позвъните сутринта след вечерното убождане. Как виждам въздействието на УБОЖДАНЕТО: жената разбира, че все още не ви е опознала до край. Тя разбира, че вие може да й поднесете още сюрпризи в бъдеще. Тя се поотърсва и започва да мисли за подобряването на вашите отношения или окончателно си тръгва, ако убождането е било твърде силно за нея. (Това беше петия случай. Може би си струва да се препоръча като средство за разрив на отношенията?) Амплитудата на убождането трябва да се стреми към минимум при минимално време на вашите отношения. Това е свързано с инертността на човешката психика. В такъв случай, колкото по-дълго си правил БЛИЗКО, толкова по-силно може да бъде твоето убождане с ИГЛАТА. Сумарната резултираща линия на вашите отношения ще се върне в положителното русло достатъчно бързо.

Методика номер четири: общуване БД, методика “плюс-минус”

Тази методика се използва в разговорите като средство да направиш добре поднесен комплимент. Главното в тази методика е контраста. Отначало казваш на човека минус, а след това плюс. Плюсът по емоционално въздействие трябва да бъде много по-силен от минуса. Като явна грешка – конструиране на фрази от типа на “Виж колко класен задник има това момиче! Но и твоя си го бива”. Най-правилно е да се правят комплименти в стила на арабските поети: “Тя е гърбава и глуха: но стопанката на тези гърбици може със своята красота да покори всеки”. Пълен простор за творчество.

Методика номер пет: мнение в клуб.

Може да се каже, че тази методика е частен случай на убождането с игла. Може да се каже, че това е развитието на методиката на контрастите: Пък и каква е разликата, дявол да го вземе! Работи! И така, имаме свежозапикапено момиче. Желателно е да й направим впечатление. Най-простия начин е да й кажем комплимент. Можем да я въведем в ресурсно състояние, състояние на веселост и еуфория, на приповдигнатост. За тази цел съществуват много техники (събаряне на покрива, разрив на шаблона). Окей, но как да завоюваш повече нейната симпатия отколкото другите съборипокривци и шаблоноразривачи? Вариант едно – да си с нея дълго и мъчително всеки ден. Скучно е. Втори пункт – ще се получи много по-ресурсно състояние, което ще е тясно свързано с ресурсното отношение към теб. По какъв начин? Виж внимателно графиките:


---------------------------> Р С
--------------------------------------------> нормално


първото е ресурсното състояние,в което ти я поставяш в сравнение с нормалното. Има ли разлика – има. Нека да приемем, че е равна на 10. Сега виж тук:


---------------------------> Р С
-----------------------------------------> нормално

----------------------------->НРС


отначало ти въвличаш жената в НЕРЕСУРСНО СЪСТОЯНИЕ, например, тревога, страх, неувереност, още нещо такова. И едва след това в РЕСУРСНО състояние, не иначе. И какво получаваме? Чисто математическа разлика от 20 (а не от 10) пункта, взимайки за основа същите тези изходни данни. Наистина е готино, нали? Но това не е всичко! Ако всичко това беше чиста мамематика, то за какъв дявол сме изпотрошили толкова копия тук? Освен това, което аз вече описах ние получаваме и рязък контраст между състоянията, които се ценят най-много, отколкото простото математическо РС модул 20. Дявол го знае какво става в този момент с жените – моето мнение е, че при точката на излизане от нересурсното състояние става деление на нула и в главата се засичат няколко контакта, които вместо да събират умножават. Пък и има ли разлика, по-лошо от това няма да ни стане:)

Методика номер шест: сваляме маската.

Просто и с вкус събаряме покрива на момичето и с един ритник я изпращаме в друга галактика. И така пункт по пункт: Ние се запознаваме с нея, беседваме, заинтересуваме я. Всичко това ние го правим от образ на “суперпича”, “космическия герой”, “човекът от страната на марлборо”. Пък и каква разлика има – ти си длъжен да бъдеш як пич и в ТОВА състояние да заинтересуваш жената. А после: не, някое лигаво котенце. После: сваляме тази маска. Показваме се добър, пухест, разбиращ и още триста тридесет и три много много полезни качества. Гарантирам кръгли очи и леко трансово състояние. Вземи под внимание, че между етап А и пункт Б трябва да има не по-малко от няколко часа, за да се постигне необходимия ефект. Това ще закрепи в нейната глава патерните на твоето поведение. След това тези патерни ще се взривят с голям пушек и ще оставят за спомен изцъклени очи и пречупена мозъчна кутия. Малка подсказка: след седмица пак можеш да сложиш маската. Замалко. Нека да го разгледаме това от гледна точка на техниките, които са използвани тук: тук е налице закона за “БД”, метода на “контраста” и разрив на шаблона. Всичко на всичко три прости съставни части, но се получава коктейл по-як и от Молотов. Интересна игра, на която периодично може да се играе. Важно, много важно, главно условие на играта – това е правилото на трите К. В дадения случай то би трябвало да звучи като “конгруентност, Конгруентност, КОНГРУЕНТНОСТ”. Успехи момчета, и да живее безопасния секс.


(с) 2001, Philipp "Mankubus" Bogatchev. Специално за проекта www.lover.ru. При цитиране писменото разрешение на автора е задължително. Изразявам благодарност на Лев, Юра и Булат за прекрасния ден в ресторант “Генецвал” на 14 октомври 2001 г. и за помощта им при кристализацията на идеите изказани в точки 5 и 6.

Основи на НЛП
Оперативна
  Проблемът за разликата във възрастта 
  Игри, основани на методиката Близо-Далеч
  Запознанство в интернет (сближаване)
  Приложна информация
  Метод
  За личността в пикапа
  Психодинамика за нуждите на Пикапа.
Въведение в Автоматичното поведение и преки пътеки към мозъка
Рутини
BoyFriend Destroyer
Шаблони