Научи се да се запознаваш красиво!

 
  

Рапорт

“Ние винаги вървим изключително към съдбата си, дори когато отиваме до тоалетната, в движение разпъваме панталоните си, доколкото между две точки разположевни върху плоскости може да се прекара една и само една права – господи, какви ли не парливи неща могат да се прочетат в един обикновен учебник по геометрия, какъв ти там Стивън Кинг!”
Макс Фрай, “Моят Рагнарек”

Определение: Рапорт – това е процес на създаване и поддържане на комфортно състояние на двама (или по-голям брой) събеседници.

С тази дума плашат мнозина, но не всички знаят какво и как. След фразата “Установяване на рапорт” много хора, незапознати с НЛП изпадат в недоумение. Какво по дяволите е това рапорт? – питат се те. Глупост някаква – решават те след няколко минути размисъл и натоварват този рапорт с многоумия. В действителност рапорта не е е разновидност на армейския рапорт, това е просто създаване и задържане на комфортно състояние за двамата събеседници по време на разговор. Или просто мълчание. Или за група хора. Като например вземи своя добър приятел и си спомни: Удобно ли ти е да разговаряш с него? Удобно ти е разбира се. Вие се намирате в рапорт само че не го осъзнавате. В рапорта се създава особено състояние – състояние на доверие на събеседника. Състояние на несъзнателно доверие. Ти се доверяваш на своя събеседник и степента на доверие пряко зависи от качесвото на рапорта.

Сега ще поговорим за това как се установява рапорт. Рапорта е нещо прецизно и не се установява с едно щракване на пръстите. На първо време, специалната установка на рапорта е достатъчно пипкаво занимание, изискващо големи усилия. Но както се казва – трябва Федя, трябва... Научил се да установяваш рапорт и потренирал се половин-една година, ти ще го установяваш автоматично. По-точно, ти ще установяваш рапорт без да си даваш сметка за това. Рапорт може да се установи по различни начини. Но основната мисъл при установката на рапорта е, че ТИ трябва да променяш СЕБЕ СИ, а не да очакваш това от твоя събеседник. Сега ще поговорим за самите методики на подстройка – те са седем. Четири са методиките за подстройка невербално (не се изисква никакво участие на твоя глас) и три – вербални. Тези методики трябва да се усвояват както винаги – от простото към сложното.

Разглеждайте този текст като методическо пособие, а не като всестранно изследване на процеса на подстройка.

Сама по себе си подстройката се разделя на невербална (без участието на гласа) и вербална. Към невербалните видове подстройки се отнасят подстройката под дишането, позата и мимиката. Вербално мажем да се подстроим под глас, модалност и логическо ниво. Ще започнем от най-простото – подстройка по позата.

Методика номер едно – подстройка под позата. (Отражение).

“Тя е Огледо – тихо ми каза Джуфрин. – Както и всички деца на Лойсо Пондохва, лейди Техи бързо става отражение на своя събеседник. А техния знаменит баща беше най-добър от огледалата. Това е най-съкрушителната разновидност на обаянието”.
Макс Фрай, “Тъмната страна”

Собствено казано, а защо е нужна тази подстройка? Подстройката ти дава представа за това какво се случва в човека вътре в него, за неговото настроение и мисли. Абсурд ли? В никакъв случай. Всичко е много просто и е основана върху една от пресубпозициите на НЛП – “Съзнанието и тялото са единна система”. Ако не ми вярваш направи два опита. Седни на стол, сгъни си тялото към бедрата, обхвани бедрата си с ръце и погледни в пода. А сега помисли за нещо радостно и весело. А сега стани, изправи се, протегни ръцата си, усмихни се, погледни нагоре, изправи се на пръсти и помисли за нещо тъжно. Кофти се мисли, зная. Сега помисли върху това, че подстройвайки се под позата на друг човек можеш да получиш неговото настроение. Трудно ли е? Никак. Подстройката под позата е най-лесната от разновидностите подстройки. Подстройката под позата може да бъде както пряка (дясната част на тялото – към дясната част на другото тяло), така и огледална (дясна част – лява част). Същността на подстройката се състои в това, че ти приемаш положение на тялото (поза), която е най-близка до положението на тялото на другия човек. Колкото по-точно ти направиш това, толкова по-явна ще бъде подстройката. Най-интересното в този вид подстройка е това, че можеш да се подстройваш и към малкото, т.е. например да приемеш същият наклон на корпуса и наклон (обръщане) на главата и постепенно да привеждаш вашата подстройка към идеалното положение.

Методика две – подстройка под жестовете.
Този вид подстройка е по-тънък и сам по-себе си се използва достатъчно рядко. Същността му се състои в това да се присъединиш (още един термин, обозначаващ подстройка) към жестовете на другия човек, като ги повтаряш. Не трябва да се акцентира върху точното копиране, достатъчно е да се следва общото направление на жестовете. Най-грамотно би било използването на тази методика в съчетание с подстройката под позата и дишането.

Методика три – подстройка под мимиката.
“Когато тя говореше с Агата, чертите на лицето й се удължаваха, ставаха по-тънки, когато се обърна към Тимоти аз вече виждах профила на флорентинска врана с изящно извит клюн, а обръщайки се към мен – в моето въображение се появяваше образа, на кого мислите? На самата Екатерина Велика”
Рей Дъглас Бредбъри “Възпявам електрическото тяло”

Мимиката – това е много сложно нещо. Достатъчно е да се каже, че на човешкото лице има повече от 100 мускули, всеки от които може да се включи във всеки един момент, създавайки всякакви причудливи изражения на лицето. Подстройвайки се под мимиката, вие получавате най-пълна представа за емоциите, преживявани от човека в настоящия момент. Подстройката под мимиката е най-сложната, според мен подстройка. Достатъчно е да си представиш какво ще е да се подстроиш, например под Джим Кери.

Методика номер четири – подстройка под дишането.

Тази методика е преходна между невербалните и вербални методи на подстройка. От една страна може да дишаш и да не говориш, но от друга – пробвай да говориш и да не дишаш. Подстройката под дишането включва в себе си подстройка под честотата на дишане, дълбочината на дишане и интензивност. За подсройка е достатъчно да дишаш приблизително както и другия човек, постепенно калибрирайки подстройката и подобрявайки качеството на присъединяването. Важна особеност на тази методика е, че е възможно да се използва не само пряка подстройка под дишането, но и кръстосана подстройка, то ест, вдишването-издишването на човека да се отразява не със своето дишане, а с движение на произволните части на тялото – например, помахване на дланта. Обичайните сложности, които възникват при подстройката под дишането, произтичат от невъзможността да разбереш как диша човека. Тъй като – дишането на човека може да се чуе, може да се види парата, излизаща от устата зимата или движенията на ноздрите лятото. Може да се види как се повдигат гърдите на жените или корема при мъжете. Може да прегърнеш човека или да сложиш ръката си върху рамото му и по такъв начин да влезеш в ритъм. Вторият проблем се състои в твърде честото или твърде бавното дишане на човека към който искаш да се присъединиш. Това се получава чрез дишане през такт (той прави две вдишвания-издишвания, ти – едно но два пъти по-дълбоко). Понякога има смисъл да се подстроиш под дишането по кръстосан начин. Същността му се състои в това, че в такт с дишането ти движиш някоя друга част на твоето тяло – например ръката. Това е полезно, когато дишането на другия човек и физиологически неприемливо за теб (например, ако опонента ти е астматик).

Методика номер пет – подстройка под речта.

Това е достатъчно просто, приблизително след една година практикуване на тази методика. Подстройката под речта включва в себе си подстройка по тембър на гласа, скоростта на речта, глухота и звънкост, произнасяна на отделни звуци и други характерни особености на речта на човека, например употребата на употребяваните от този човек думи паразити, словестни предикати, дори и под мълчанието може да се подстроиш.


Методика номер пет – подстройка под модалност

Хората са различни – има аудиали, визуали, кинестетици и аудиодигитали. За всички тях е характерно мислене в своята модалност и входящата информация те също възприемат чрез своя филтър. Най-логично е да говорим с аудиала на езика на аудиалите, с кинестетика – на езика на кинестетиците. Да се определи към каква модалност се отнася човека можем по сензорно украсените думи, по движенията на ръцете, по насочването по погледа по хоризонтала, по темпа на речта и по сигналите на достъпа до очите. Сензорно украсените думи, това са думите, които принадлежат към една или друга модалност. Тъй като за всяко едно събитие може да се говори по различен начин: може да се говори за “Ярките перспективи, за блестящето бъдеще”, може да се говори за “Чувството на твърда умвереност” и дори “Чувствам крачките с които идват промените”. Да се научиш да разпознаваш тези предикати е относително лесно, да се научиш да говориш не в своята модалност е по-сложно.

Характерни възприятия на сензорните канали за визуалите:

Ръцете нагоре, очите гледат относително нагоре, кожата е почти безцветна, бързо, силно дишане от раменете, слаб пулс, относително силен глас, бърза реч.

Характерни възприятия на сензорните канали за аудиалите:

Ръцете се движат напред и назад и често докосват ушите, равномерно дишане, еднакъв ритъм и тон на гласа.

Характерни възприятия на сензорните канали на кинестетика:

Ръката се движи по-надолу от кръста, тежестта на тялото пада върху десния крак, движат се пръстите и краката, очите и главата са наклонени надолу вдясно, дълбоко дишане, дълбок глас, бавен.

Методика номер седем – подстройка под логическо ниво.

Логическите нива са сложни и в същото време – лесни. Нивата са разположени отгоре надолу по системата.

1) Среда (къде, кога, с кой?)
2) Поведение (какво правя?)
3) Способности (как го правя?)
4) Убеждения (защо го правя?)
5) Ценности (информация, кое е важно за мен?)
6) Идентификация (кой съм аз?)
7) Надличност (част от какво съм аз?)

В скоби са дадени най-точно отразяващите съответното логическо ниво въпроси.

А сега – как се използват тези нива: всяка ситуация може да бъде описана с помощта на всяко логическо ниво. Например простото лежане на плажа може да се опише както “Лежа на плажа на брега на Черно море, около селището Витязево, на шезлонг на пет метра южно от караваната с бира”, така и “За мен е много важно веднъж в годината да почивам на курорт”. От само себе си се разбира, че за подстройката трябва да се говори с човека за предмета на разговора на едно и също логическо ниво. Често се срещат други наименования на тази методика “подстройка под ценности, подстройка под убеждения". Но според мен това са частни случаи на подстройка под логическите нива. Практически тази подстройка може да изглежда (да бъде озвучена, прочувствана) като “Харесва ви да убивате хора с особена жестокост? На мен също!”


Присъединение и водене

Всичко, което е написано по-горе служи на една цел – вие се присъединявате към човека. Присъединението е велика сила, но изисква огромна практика в развитието на този опит. След опита на присъединение трябва да се натрупа опит на воденето на човека по себе си – но това трябва да се прави тогава, когато вие се намирате в добър рапорт. Всичко, което ще ти е необходимо на първо време – това е знанието, че честотата на дишане на момичето пряко зависи от степента на възбуда на момичето. Колкото по-често диша тя, толкова по-добре за теб J Можеш да постигнеш когато, например добре се присъединиш и постепенно и плавно ускоряваш своето дишане, без да нарушаваш рапорта. И след това ще имаш пълен простор за творческо създаване на кинестетически рапорт първа категория.

Проблеми

Основният проблем при създаване на подстройката – това е повишеното внимание към това какво прави човека и как го прави, вместо да го слушаш. Това е сложно – да се подстройваш и да възприемаш какво говори, но на първо време ще се наложи да правиш всичко постепенно, докато не се изгради у теб навик за несъзнателна подстройка. По-нататък ще го правиш сам, без да си даваш сметка за подстройката и останалите глупости в тази статия.

Допълнителни ЕХР’та и други такива.

По-подробно за подстройката, модалностите и всичко останало, неразбрано в това бърборене може в книгите. Например в книжарниците. Или да си изтеглиш от мен – БиГ “Структура на магията”, “От жаба в принц”, Горин “А опитахте ли хипноза”.

Автор: Mankubus

Основи на НЛП
  Калибровка
  NLP – Какво, Защо и Какво от това?
  Рапорт
  Техника за пренасяне на влюбеността
Оперативна
BoyFriend Destroyers
Шаблони