Научи се да се запознаваш красиво!

 
 Притча за любопитството

При учителят по дзен Нангаку, който се славил със своята мъдрост на хиляди ли наоколо дошла жена. Учителят имал много доволен вид.

- На какво толкова се радвате, уважаеми? – попитала жената.

- Узнах истината – скромно промълвил Нангаку.

- ???

- Жената може да се управлява само по три начина!

- И кой е първият?

- Първият е... любопитството.

- Но не всички жени са любопитни. А вторият?

- Любопитството. Дори и след като си разбрала, че могат да те управляват с помощта на любопитството, ти отново го проявяваш.

- Учителю, а третият начин също ли е любопитството?

- Не, третият начин е...

Та така, минаха векове, а когато разказваш тази притча на приятелката си от свое лице, тя ще задава същите въпроси :- ))

Екология
Метафори
  Буда и духовете
  Притча за човека, който изгубил себе си
  Метафора за спиране на вътрешния диалог
  Приказка за елфите
 
  Метафора за сексуално желание
  Крал и клоун
  Притча за любопитството
 
Тайни на майсторството