Научи се да се запознаваш красиво!

 
 Хора и ъгли

Вървял си един човек и неочаквано открил, че стои на едно място. Оглеждайки се, той разбрал, че е притиснат в ъгъл и няма път обратно. На него му станало тъжно и той се приготвил да умира. Покрай него минал друг човек, видял първия и казал:

- Няма никакви ъгли, ти сам си си измислил ъгъл и сам си седнал в него.

Първият не се съгласил. Тогава вторият човек казал:

- Може би си прав, но я размисли малко – кое ще ти донесе повече полза – истината за това, че си в ъгъл или лъжата, че ъгли не съществуват?

Първият обещал да помисли над това. Той дълго мислил, колебаел се, а след това станал и тръгнал. Отначало човекът не обръщал внимание на това накъде върви и какво има наоколо. А когато веднъж той погледнал наоколо открил, че света около него е станал друг и той също е станал друг. И човекът искрено се усмихнал – за пръв път от много време насам.

Веднъж един човек разбрал, че е в ъгъл. Тогава той легнал и заспал. И на него му се присънил сън, че той продължава да върви и че няма никакъв ъгъл. На него това толкова му харесало, че той не се събудил.

Един човек се оказал в ъгъл. Той разбрал, че няма сили да излезе оттам. Тогава той решил, че този ъгъл е крайната цел на неговия път. И убедил в това всички останали. И себе си също.

Един човек се оказал в ъгъл. Той решил да се бори с ъгъла. И той се борил, измисляйки все нови и нови начини за борба. Малко по малко той забравил, че е имал някога съвсем друга цел.

Един човек попаднал в ъгъл. Той открил, че не е сам в този ъгъл. Той се запознал с други хора, разбрал техните истории, съчувствал им. И на него му съчувствали. Той се усетил като част от някаква общност. А след това той така се увлякъл в работите на колектива, че на него просто не му оставало време да мисли за ъгли. И той дълбоко в душата си се радвал на това.

Саша Макаров

Екология
Метафори
  Буда и духовете
  Притча за човека, който изгубил себе си
  Метафора за спиране на вътрешния диалог
  Приказка за елфите
 
  Метафора за сексуално желание
  Крал и клоун
  Притча за любопитството
 
Тайни на майсторството