Научи се да се запознаваш красиво!

 
 Понижаване и повишаване на значимостта с помощта на картата на субмодалностите.

Аз вече се спирах в серия от свои статии на понятието значимост. Според мен съм разкрил тази тема достатъчно добре. Сега ще преминем към методиката за понижаване (или повишаване) на значимостта с помощта на простите навици на злобните НЛПерци.

Понятие за субмодалност.

Както вече сигурно ви е известно, човек възприема информацията от околния свят с помощта на своите репрезентативни системи – Зрение, Слух, Усещане, мирис и вкус. Но освен това, че има канали на приемане на информация, съществуват още и лични особености на възприятието в различни ситуации при различни хора. Например, един може да си спомни ситуацията във вид на цветна картина, друг – като черно бяла. Това не е нито добре нито лошо, това са личностни особености на всеки един човек. Такива различия вътре в канала на възприятие се наричат субмодалности. И съответно биват Визуални, Аудиални или Кинестетически субмодалности.

Карта на субмодалностите.

Сега преминаваме към понятието карта на субмодалностите. Картата на субмодалностите, това са особеностите на възприемане на ситуацията от човека, изразена чрез субмодалностите. И както следва, картата трябва първо да се състави и едва след това вече тази карта да бъде използвана. Може и обратно, но за резултатите не отговарям :) Започваме болярино. Необходимо е да си спомниш ситуация в която ти общуваш със значителен за теб човек и добре да влезеш в тази ситуация. След това ти описваш субмодалностите в тази ситуация на лист хартия. По такъв начин ти съставяш три карти на модалности при общуването ти със значим за теб човек. След това състави три карти при общуването ти с човек, чиято значимост е съвсем малка за теб. Следващата крачка е обобщаването на картите. Отдели тези модалности, които са еднакви във всички положителни и във всички отрицателни ситуации. След това отдели тези субмодалности, значението на които се променя при общуването от незначимите към ценните. Пример:

Например, при общуването със значими хора ти виждаш картинка с цвят. С незначителни – в Черно-Бяло. Със значими – ти виждаш контрастна картина, а с незначими – неконтрастна. При общуване със значими хора ти слушаш един източник на звук, а с незначимите – няма звук.
И така нататък, проанализираш цялата своя картина на субмодалностите.

Понижаване на значимостта с помощта на картата на субмодалностите.
И сега, когато ти вече имаш карта на своите субмодалности, ти вече можеш да използваш получените знания. Представяйки си значим за теб човек към настоящия момент, ти сам можеш да промениш възприятието на тази картина,променяйки критичните за теб субмодалности. Ако се върна към този пример, който описах по-горе, то за понижаване на значимостта е необходимо да направиш картинката черно-бяла и по-малко контрастна. Поработи с пълния списък на критичните за теб субмодалности. Забележи тези изменения, които са станали с твоето възприятие на този човека. И остана последната крачка – помисли доколко това съотвества на това, което ти искаш в общуването си с този човек. За повишаване на значимостта се прави същото. За напредналите НЛПерци пиша структурата:

1) Установи рапорт
2) Идентифицирай значим и незначим човек
3) Снеми субмодалностите при общуването с тези хора
4) С критическите субмодалности направи повишение или понижаване на значимостта
5) Проверка за екологичност
6) Преход в бъдещето

Речник на субмодалностите.
По-долу се привежда речник на субмодалностите, който може да се изплозва за снемане на картата на субмодалностите:

Визуални субмодалности:
- количество (отделна картина или множество образи)
- месторазположение на образа (отляво, отдясно, отгоре, отдолу)
- разстояние до образа
- размер
- форма (квадратен кръгъл и т.н.)
- дълбочина (плосък или обемен)
- грамици (рамка/панорама)
- цветен/черно-бял
- контрастност
- яркост
- движение (филм или слайд)
- асоцииран/дисоцииран образ

Аудиални субмодалности
- брой на източниците на звук
- разположение на източниците на звук (отвътре или отвън)
- музика/шум/глас (чий?)
- стерео/моно
- темп (бързо/бавно)
- ритъм
- продължителност (непрекъснат/прекъснат)
- сила и т.н.

Кинестетически субмодалности:
- качество (потръпване/ погалване/ топлина/ хладно/ напрегнато и д.н.)
- локализация (място в тялото)
- текстура (пухест, гладък и т.н.)
- покой/движение
- направление на движението (откъде и накъде?
- продължителност
- интензивност (доколко силно и т.н.)

Използване на цялото това безобразие в живота на пикапьора.
Е, и за какъв аз надърдорих всичко това тук, ще ме попита, наприр, Саша Андреев? Дявол го знае, ще отговоря аз. Работи J. И така, за какво мога да ви предложа да работите с тази структура. Наприемр, за построяване на качествена игра Близо-Далеч. В периода “Близо” увеличаване значимостта, в периода “Далеч” сваляме до нулата. Може да се използва тази техника при запознанство с момичета “Членодразнителки” в патосните нощни клубове. Снижаваш значимостта и напред, да сренеш зората. Мога да ви предложа да понижите значимостта ако тя е увеличена извън мярка. Или да я повишите, ако е малко. При всеки случай вие сами избирате кога и за какво трябва. На своя отговорност и риск.

Предупреждение:
Вие сами поемате отговорността за последствията при прилагането на тази методика. Авторът привежда това като справочно пособие и хипотеза за своите ученици (център НЛП-Резананс, http://www.nlpvitd.ru) и го препоръчва за разглежадане от сертифицираните НЛП Практици.

(с) 2002, Богачов Филип, специално за проекта www.lover.ru

Екология  
  - 10-тобална система за оценка на жените.
  - Динамо. Размисли по зададена тема.
  - Дълго красиво ухажване
  - Екологичността в пикапа
  - Сферата на действие на методиките
  - Линейност в отношенията – поука от дървото.
  - Получавайте удоволствие от процеса на съблазнение
  - Разрив на отношенията
  - Условията на добре формулирания резултат.
  - Методика: Небостъргач
  - Постъпково описание на процедурата "Ново Аз"
  - Понижаване и повишаване на значимостта с помощта на субмодалностите.
Метафори
Тайни на майсторството