Научи се да се запознаваш красиво!

 
 Разпространение на пикапа в България към 1 авуст 2005 г.

Активни градове

 

Проведени акции

 

 

Тренинг-семинар МЕС

 

 

Официални представителства на проекта